Business Coaching

Business Coaching

Business coaching adresowany jest do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających czy właścicieli startupów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, umów się na sesję coachingową, dzięki której wspólnie zdefiniujemy Twoje cele biznesowe, określimy Twoje potrzeby oraz optymalne ścieżki rozwoju Twojego biznesu.

Celem sesji coachingowych jest podnoszenie kompetencji w takich obszarach biznesu jak:

 • zdefiniowanie krótko i długoterminowych celów firmy
 • opracowanie planów biznesowych czy marketingowych
 • opracowanie strategii komunikacji marki
 • rozwój własnego biznesu
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie zmianą w zespole i w organizacji
 • zarządzanie kryzysem
 • budowanie efektywnych zespołów
 • budowanie miękkich kompetencji w organizacji

Business coaching – na czym polega?

Business coaching to obszar coachingu związany z działalnością biznesową. Jego głównym aspektem jest rozpoznawanie i określanie celów biznesowych, którym towarzyszą mierzalne wskaźniki. Możliwe jest to w oparciu o już posiadane zasoby (w tym kompetencje właścicieli, menedżerów i pracowników), które w trakcie procesu są rozwijane i udoskonalane.

Dla kogo jest business coaching?

Coaching biznesowy jest kierowany przede wszystkim do menedżerów zarządzających pracą zespołów, właścicieli firm i startupów, ale sprawdzą się w również w rozwoju pracowników lub osób dopiero zatrudnionych, będących na etapie wdrożenia do projektu albo stanowiska.

Najczęściej zadawane pytania

Korzyści z business coachingu

Zalety włączenia coachingu biznesowego do firmy lub startupu można podzielić na indywidualne i organizacyjne. Oba te obszary uzupełniają się i wpływają na funkcjonowanie zarówno jednostek w miejscu pracy, jak i całej firmy tworzącej przestrzeń zawodową dla pracowników.

Wśród korzyści wymienimy:

 1. Większe zaangażowanie. Dzięki rozpoznaniu, zrozumieniu i właściwemu realizowaniu swojej roli w przedsiębiorstwie menedżerowie i pracownicy czują większą motywację w wykonywaniu powierzonych zadań, bo dostrzegają swój wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Odpowiadają nie tylko za poszczególne zadania i projekty, ale też wypełnianie misji przedsiębiorstwa. Większa satysfakcja w miejscu pracy pozytywnie wpływa na rozwój zarówno pracownika, menedżera, jak i firmy.
 2. Praca na zasobach. Business coaching pomaga identyfikować posiadane zasoby i definiować te, które warto pozyskać w realizacji celów biznesowych. Wpływają one na lepsze zarządzanie sobą w czasie, większą produktywność i efektywność – nie tylko menedżerów i osób zarządzających organizacją, ale także ich zespołów.
 3. Relacje w organizacji. Skuteczna komunikacja oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu, podział zadań sprzyjający rozwojowi pracowników oraz środowisko pracy, w którym panuje atmosfera szacunku prowadzą do lepszych relacji i wzrostu efektywności.
 4. Radzenie sobie z wyzwaniami. Umiejętne radzenie sobie ze stresem i pojawiającymi się trudnościami w miejscu pracy związanymi m.in. z rozwiązywaniem konfliktów lub realizacją zadań zmniejsza ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego.
 5. Rozwój umiejętności. Business coaching to okazja nie tylko do rozwoju kompetencji, ale również umiejętności miękkich, w tym: przywództwa, pracy w zespole czy planowania ścieżki kariery. Uczy pewności siebie, asertywności i współdziałania.

Business coaching a rozwój biznesu

Poprzez rozwój pracowników, menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw rozwijają się również ich przedsięwzięcia – całe organizacje i projekty, które są realizowane w ramach ich działalności. Business coaching wykorzystuje narzędzia, dzięki którym wizja przestaje być odległa, a określenie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz ścieżki rozwoju biznesu staje się prostsze i bardziej zrozumiałe. Prowadzi to do bardziej trafnego podejmowania decyzji i większej gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań.

Business coaching w budowaniu i zarządzaniu zespołem

Pracując w zespole i kształtując przebieg wspólnej pracy, konieczne jest delegowanie zadań dopasowane do możliwości każdego z członków grupy. Dzięki coachingowi biznesowemu nauczysz się rozpoznawać umiejętności zespołu, których wykorzystanie wzmocni motywację pracowników i Twoją – niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy menedżerem.

Radzenie sobie z kryzysami i niepowodzeniami oraz rozwiązywanie konfliktów to również ważne aspekty pracy zespołowej, które wykorzystują umiejętności komunikacyjne. Rozwinąć je można w trakcie procesu coachingowego, a korzyści w postaci większej efektywności będziesz odczuwać znacznie dłużej!

zobacz więcej

Każda zmiana to lekcja – zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Dlatego w ramach business coachingu nauczysz się postrzegać nowe wyzwania i sytuacje jako okazje do rozwoju i wprowadzenia usprawnień o pozytywnych konsekwencjach.

© Coaching Find Flow - 2024

Część zdjęć wykonana przez Ewelina Galińska i Marta Pańczyk

realizacja: creativeflow.pl