Life Coaching

Life coaching jest jednym z głównych obszarów mojej działalności, fascynuje mnie praca z drugim człowiekiem, odkrywanie w nim tego, czego on sam często nie widzi na początku naszej wspólnej drogi, swojego potencjału, talentów, mocnych stron i swojej wyjątkowości.

Najwspanialszym dla mnie doświadczeniem w life coachingu jest obserwowanie człowieka, który rozkwita, wyłania się ze skorupy swojego lęku, strachu, nieśmiałości, porzuca stare, szkodliwe sposoby myślenia, zastępując je krok po kroku bardziej twórczymi, karmiącymi i konstruktywnymi sposobami działania.

W  life coachingu najcenniejsza dla mnie jest możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, który może odsłonić siebie, zrzucić maski, z którymi w codziennym życiu pokonuje przeszkody losu, bez obawy, że zostanie oceniony czy skrytykowany. Wierzę głęboko w to, iż każdy z nas ma w sobie wszystko czego potrzebuje, aby żyć tak jak pragnie. Wystarczy to odkryć i podążać za tym z odwagą i determinacją.

Jeśli czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, nie wiesz czego pragniesz, czego potrzebujesz, lub wiesz to dokładnie, ale brak Ci odwagi aby za tym podążać, zapraszam Cię do wspólnej podróży rozwoju osobistego.

Life coaching – obszary do pracy to między innymi:

 • wyznaczanie i planowanie celów
 • planowanie misji i wizji życiowej
 • funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych z dziećmi, partnerem, przyjaciółmi, rodzicami czy w relacjach zawodowych
 • rozwój kompetencji interpersonalnych takich jak: komunikacja, asertywność, perswazja, pewność siebie, poczucie własnej wartości
 • rozwój potencjału, mocnych stron, własnych talentów i kreatywności
 • lepsza organizacja życia i zarządzania sobą w czasie
 • uzyskanie wolności i niezależności finansowej
 • rozwój duchowy, mindfulness
 • odzyskanie równowagi i sensu życia
 • work-life balance
 • budowanie życia zgodnego z własnymi wartościami

Na czym polega life coaching?

Life coaching jest ścieżką przekonań (tych negatywnych i pozytywnych), umiejętności i działań podejmowanych na co dzień. Zajmuje się różnymi obszarami życia, które mają wpływ na Twoje samopoczucie, satysfakcję i spełnienie w rolach i aspektach codzienności najważniejszych dla Ciebie i Twojej przyszłości, którą planujesz i tak bardzo chcesz urzeczywistnić.

Opiera się na Twoim celu. Na jego podstawie ustalisz z coachem sposób dotarcia do zamierzonego efektu i plan działania.

Kiedy zdecydować się na life coaching?

Kiedy czujesz, że coś uwiera w Twoim życiu jak kamyk w bucie podczas przyjemnego spaceru w słoneczny dzień. Kiedy potrzebujesz zmiany i nie wiesz, od czego zacząć. Albie wiesz już, jak ruszyć z miejsca ze swoim pomysłem, ale brakuje Ci dalszego planu lub konsekwencji w działaniu. Life coaching jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem także wtedy, gdy chcesz rozwinąć konkretne umiejętności lub zwiększyć samoświadomość, czyli znajomość swoich mechanizmów i ich konsekwencji.

Jakie są korzyści?

Najważniejszą korzyścią będzie zrealizowany cel, który zawsze dostosowany jest do potrzeb klienta. Każdy proces life coachingu wiąże się jednak z:

 • bardziej precyzyjnym, skutecznym wyznaczaniem celów i planów ich realizacji
 • większą łatwością w identyfikowaniu mocnych i słabych stron planu, możliwości zmiany lub rozwoju
 • lepszą znajomością własnych zasobów, w tym cech charakteru, wiedzy, umiejętności, a także przekonań
 • wypracowaniem równowagi między dążeniem do realizacji celu i zaangażowaniem w proces a potrzebą regeneracji własnej energii potrzebnej na kolejnych etapach pracy z coachem
 • autorefleksją – umiejętnością stawiania sobie trafnych pytań, poszukiwania na nie odpowiedzi i wyciągania wniosków.

Jak rozwiniesz swoje mocne strony i talenty?

Odpowiadając na pytania coacha, świętując swoje małe i duże sukcesy, otwierając się na nowe wyzwania, zaczniesz zauważać, jakie zadania wykonujesz z łatwością, szybciej niż inni lub w wyjątkowy sposób. Dzięki temu będziesz podejmować świadome decyzje, które wzmocnią Twój potencjał i możliwości dalszego rozwoju.

Jak zbudujesz swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości?

Sposób myślenia wyznacza sposób działania. Life coaching pomaga zmienić przekonania o sobie, innych i świecie, a Ty po każdej sesji wyjdziesz z nowymi refleksjami, które będą się opierały na Twoich prawdziwych mocnych stronach, wartościach i wizji życia.

Jak life coaching wpłynie na Twoje relacje, w tym na najważniejszą – z samym sobą?

Podczas każdej sesji będziesz odpowiadać na pytania, ale też sam je zadawać. Rozwiniesz w ten sposób swoje umiejętności komunikacyjne – będziesz bardziej świadomy słów, których używasz do dzielenia się swoimi myślami, opiniami, emocjami i decyzjami (nawet tymi trudnymi). Odkryjesz swoje mocne strony w każdej relacji, które budujesz.

Stawiając małe kroki na drodze do celu, częściej będziesz doceniać siebie, swoje działania i działania innych, bo będziesz bardziej świadomy wysiłku, jaki podejmuje każda osoba realizująca swoje plany.

Jak przygotować się do sesji life coachingu?

Zadbaj o to, aby nikt i nic Cię nie rozpraszało podczas sesji. Jeśli jest to sesja stacjonarna, wycisz urządzenia i przygotuj notatki, w którym zapiszesz najważniejsze pytania, refleksje i ważne słowa. W przypadku spotkania online znajdź spokojne miejsce, w którym bez skrępowania, szczerze i otwarcie będziesz mógł dzielić się swoimi przemyśleniami, odczuciami i marzeniami.

Przed każdą sesją wróć do swoich notatek z całego dotychczasowego procesu, sprawdź, jakie działania podjąłeś, oceń ich skuteczność i rezultaty. Potem usiądź wygodnie i zrób kolejny krok w stronę swojego rozwoju.

© Coaching Find Flow - 2024

Część zdjęć wykonana przez Ewelina Galińska i Marta Pańczyk

realizacja: creativeflow.pl