Wysoka wrażliwość a rozwój osobisty

Czy wiesz, że ok. 20% ludzi na świecie patrzy na życie w wyjątkowy sposób? Wyjątkowy, czyli bardziej złożony, intensywny. Nazywa się ich wysoko wrażliwymi. Być może jesteś jedną z tych osób albo ktoś Tobie bliski? Jeśli tak, z tego artykułu dowiesz się, jak przebiega proces rozwoju osobistego, kiedy zmiany mogą się okazać jednocześnie ekscytujące i zbyt przytłaczające. Jak wysoka wrażliwość wpływa na rozwój osobisty?

Czym jest wysoka wrażliwość?

Wysoka wrażliwość to cecha, która na pierwszy rzut oka jest postrzegana jako coś, co utrudnia realizację marzeń i stawianie kolejnych kroków w zaskakującej codzienności, ale jeśli spojrzysz na nią z otwartością i wdzięcznością, dostrzeżesz jej mocne strony.

Możemy wyróżnić 3 poziomy wrażliwości reprezentowane przez:

  • osoby wysoko wrażliwe (cecha dziedziczna),
  • osoby nie wysoko wrażliwe, ale empatyczne,
  • osoby mało wrażliwe.

W tym tekście koncentrujemy się na osobach wysoko wrażliwych, ale jak sam zauważysz – pewne zachowania i postawy mogą dotyczyć również Ciebie lub kogoś z Twojego otoczenia, nawet jeśli nie dostrzegacie u siebie tej cechy w tak nasilonym stopniu!

wyciągnięta dłoń

WWO

Osobę wysoko wrażliwą (WWO) charakteryzują 4 cechy wg schematu DOES:

Głębia przetwarzania (D – Depth of processing)

Rozumiana jako dokładna, szczegółowa analiza bodźców otaczających osobę wysoko wrażliwą, przebiegająca w sposób automatyczny i nieświadomy. To także długie rozważania oddalające od podjęcia decyzji oraz częste powroty do informacji i zdarzeń z przeszłości.

Przebodźcowanie (O – Overstimulation)

Widoczne poprzez szybsze zmęczenie w wyniku nadmiaru bodźców lub intensywniejszego ich odbierania. Prowadzą one do przeciążenia układu nerwowego, który potrzebuje więcej czasu na regenerację.

Empatia/reaktywność emocjonalna (E – Empathy/Emotional Reactivity)

Tę literę można interpretować na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada rozumienie stanów emocjonalnych innych i umiejętność ich współodczuwania prowadzące czasem do przejmowania emocji osób z otoczenia. Natomiast drugi oznacza silniejsze reakcje na bodźce zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Wyczuwanie subtelności (S – Sensing the subtle)

Osoba wysoko wrażliwa dostrzega szczegóły nieistotne dla innych lub trudne do zauważenia przez osoby o niższym poziomie wrażliwości. Często w kontekście WWO mówi się o zmysłach wyczulonych na bodźce. Możemy tę cechę również interpretować jako rozwiniętą intuicję. Warto jednak być ostrożnym w podejmowaniu decyzji, opierając się na jej wskazówkach – mogą one wprowadzać w błąd!

Rozwój osobisty to zmiana…

…nie jednorazowa, ale towarzysząca nam cały czas, nieodłączny składnik każdej decyzji, jaką podejmujemy…

To ogół kroków, które przybliżają nas do naszych marzeń i wizji życia, ale także gotowość do modyfikacji planu. To rozwój zarówno pod względem kompetencji, jak i emocji.

Potrzeba rozwoju i samorealizacji może prowadzić do syndromu oszusta, czyli ciągłego gromadzenia wiedzy w poczuciu braku jej wystarczającego poziomu. Dlatego potrzebne są konkretne, mierzalne cele z określonym (ale nie za krótkim) terminem realizacji.

Z tym procesem łączy się również otwartość na to, co nowe, nieznane, na sukcesy i porażki. Wielokrotnie trzeba wyjść poza strefę komfortu – zadania, które przed sobą stawiamy, nie powinny być zbyt wymagające i trudne, ale powinny być dla nas wyzwaniem, które nas nie zablokuje.

Rozwój osobisty to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka – kiedy podejmujemy kolejne działania, w naszym życiu prywatnym i zawodowym dzieje się coś niezwykłego. Dlatego ważne jest, aby postępować tak, jak na co dzień – w zgodzie ze swoimi przekonaniami i możliwościami, kierując się pasją i pragnieniami, traktując ten proces jak przedłużenie naszych wartości.

Jak się rozwijać, będąc WWO?

Ponieważ każda zmiana wiąże się z pokonywaniem swoich słabości, ale tylko tych, z którymi jesteśmy gotowi się zmierzyć, osoby wysoko wrażliwe potrzebują więcej czasu na osiągnięcie celu lub rozwinięcie jakiejś umiejętności, bo działają strategicznie według planu dostosowanego do akceptowanego przez nich poziomu dyskomfortu. Sytuacja zmiany jest dla WWO trudna, jednak szybko się do niej adaptują.

Potrzebują poczucia bezpieczeństwa, którego szukają np. w schematach i swojej codziennej rutynie. Lubią powtarzalność i podobieństwa, bo pomagają im się oswoić ze zmianami w innych dziedzinach życia.

WWO szukają nowych doświadczeń i wyzwań, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że nowe sytuacje mogą je przebodźcowywać, męczyć i stresować. Dlatego powinni się koncentrować na realizacji jednego celu w danym momencie – ogranicza to ilość stresu. Poprzez stawianie małych kroków i dzielenie dużego planu na mniejsze etapy drobne zmiany stają się częścią codzienności i stopniowo prowadzą do czegoś większego.

Niech realizacja celu stanie się nawykiem, który Ty lub osoby Ci bliskie niepostrzeżenie wprowadzicie do swojej codziennej rutyny, a mózg zaakceptuje drobną zmianę łatwiej niż nagłe działanie. Pamiętaj: droga jest ważniejsza od celu! Ciesz się tym procesem, unikając krótkich terminów realizacji zadań.

Dla osób wysoko wrażliwych kluczowe jest poczucie sensu życia. Dlatego cenią przemiany, bo nawet czując satysfakcję w życiu i w pracy, czują, że jest znacznie więcej do odkrycia. Tym samym potrzebują okazji do rozwoju i realizacji swojej misji.

Wróćmy jeszcze do wspomnianego wcześniej syndromu oszusta. Charakteryzuje się tym, że mimo zewnętrznych dowodów potwierdzających kompetencje człowiek postrzega siebie jako oszusta, który w rzeczywistości niczego nie potrafi. Dla WWO oznacza to mierzenie się z kolejnym lękiem: przed sukcesem. To on sprawia, że jest się bardziej widocznym, a tym samym wszelkie niedociągnięcia również stają się łatwiejsze do wykrycia (w tym np. “brak kompetencji”). Ponieważ osoba wysoko wrażliwa nieustannie wszystko analizuje, krytyka mogłaby się dla niej okazać zbyt trudna. To z kolei może prowadzić do zatrzymania się na pewnym poziomie wiedzy oraz umiejętności i odsuwania od siebie sukcesu.

Do czego to wszystko prowadzi?

Każda próba zmiany prowadzi do większej satysfakcji z życia! W ten sposób stajemy się posiadaczami kolejnych zasobów – czasami są to rzeczy materialne, a innym razem wiedza, umiejętności lub lepsze poznanie siebie. Osoby wysoko wrażliwe mogą wynieść z tego procesu wiele dobrego! Nie tylko realizują swoją potrzebę poznawania świata i siebie, ale także wychodzą z cienia swoich lęków i wątpliwości.

Chciałbyś dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu, ale nie wiesz, jak wrażliwość może Ci w tym pomóc? Umów się na konsultację! Wspólnie odkryjemy to, co w Tobie wyjątkowe, i rozpoczniemy przemianę 🙂

© Coaching Find Flow - 2024

Część zdjęć wykonana przez Ewelina Galińska i Marta Pańczyk

realizacja: creativeflow.pl