Wpływ przekonań na Twoje życie

Przekonania są w coachingu początkiem drogi do satysfakcji w wybranym obszarze życia, bo niemożliwe jest podążanie za głosem serca i określenie najlepszych dla nas celów, kiedy ograniczają nas niewspierające opinie na temat nas samych i otoczenia, w którym funkcjonujemy. Jak coaching towarzyszy w zmianie przekonań, które nas powstrzymują przed podejmowaniem nowych wyzwań, w te, które wzmacniają naszą motywację, sprawczość i pewność siebie? Przeczytasz o tym poniżej 🙂

Czym są przekonania?

Przekonania pomagają nam przetrwać w niebezpiecznym i zaskakującym świecie, dzięki gotowym schematom myślenia. Kierując się określonymi przekonaniami, próbujemy zrozumieć siebie i innych, a następnie interpretować wydarzenia i zachowania tak, aby prowadziły nas do przewidywalnych wniosków.

To silne przeświadczenie na jakiś temat, opinia, którą uznajemy za obiektywną, nasze głęboko zakorzenione zasady, poprzez które interpretujemy świat. Przekonania są sposobem myślenia o sobie i innych, o najbliższym otoczeniu i całym świecie, który przesądza o naszych decyzjach i zachowaniach.

Przekonania mogą być wspierające (dodające nam energii, pozytywnie wpływające na nasze samopoczucie) lub ograniczające (zamykające nas na świat, nowe doświadczenia i w konsekwencji powstrzymujące przed rozwojem). Wynikają z doświadczeń, są lekcjami od życia – bronią nas przed kolejnymi niepowodzeniami lub niepewnościami albo zachęcają i motywują do podjęcia kolejnej próby, działań. Aby je dostrzec warto przyjrzeć się sytuacjom, które wywołują u nas złość, zdenerwowanie lub dumę, zadowolenie, a następnie odkryć ich źródła – będą nimi nasze ukryte przekonania!

Jeśli chcesz się przekonać, które z nich są wspierające, a które ograniczające, zastanów się:

 • Jak dana sytuacja wpływa na Twoją pewność siebie? Czujesz, że możesz z sukcesem zrealizować zadanie, czy sądzisz, że nie podołasz wyzwaniu?
 • Jak reagujesz na nieoczekiwane zdarzenia? Stresem czy działaniem?
 • Jak Twoje przekonanie wpływa na relacje? Są w równowadze czy wywołują konflikty, niedopowiedzenia?
przekonania

Niedoskonałość przekonań

Przekonania są subiektywnymi założeniami, że to, co myślimy lub mówimy, jest prawdą. Różnią się od siebie intensywnością i siłą, z jaką jesteśmy do nich przywiązani. W ich kształtowaniu występują powszechne błędy, takie jak:

 • generalizacja i uogólnianie wniosków;
 • wyolbrzymianie tego, co złe, i jednocześnie umniejszanie temu, co dobre;
 • przewidywanie czarnych scenariuszy w przyszłości.

Źródła przekonań

Przekonania mają swoje początki w naszych przeżyciach i obserwacjach. Z jednej strony są to własne nieprzyjemne lub przyjemne doświadczenia, porażki lub sukcesy. Natomiast z drugiej są wynikiem wpływu innych osób z naszego życia na postrzeganie przez nas świata. W tym przypadku pierwsze przekonania pochodzą z dzieciństwa – kiedy zaczynamy przyjmować krytyczne oceny i opinie na nasz temat, wyrażane przez rodziców, rówieśników czy nauczycieli. Z tego okresu pochodzi najwięcej przekonań – jesteśmy wtedy najbardziej podatni na przyjmowanie i utrwalanie pewnych wzorców myślenia i postępowania.

Oprócz rodziców (ich słów, przestróg czy charakterystycznych w danych sytuacjach zachowań) i znajomych (m.in. ich stylu życia) oddziałuje na nas kultura, czyli postrzeganie poszczególnych narodów czy ról społecznych, jakie przypisujemy sobie w społeczeństwie.

Jak pracować z przekonaniami?

Chcąc pozostać spójnymi i konsekwentnymi w naszych opiniach, często rezygnujemy z poszukiwania nowych przekonań i zmiany tych niesprzyjających w sprzyjające, ale nie powinno tak być! Każdy może zmienić zdanie i sposób postrzegania pewnych rzeczy – dzieje się to w wyniku nowych doświadczeń, poznania opinii innych osób czy po prostu na kolejnych etapach życia.

Proces zmiany przekonań można podzielić na kilka etapów:

 1. Odróżnij, co jest obiektywną prawdą, a co tylko Twoim założeniem lub uogólnieniem.
 2. Zidentyfikuj ograniczające przekonania i zastanów się, jak one wpływają na podejmowane przez Ciebie decyzje (np. stwierdzenie “młode mamy nie są w stanie jednocześnie zajmować się dzieckiem i rozwijać się zawodowo” prowadzi do niepodejmowania żadnych starań ani kroków, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na karierę). Określ, czy przeważają korzyści, czy straty.
 3. Poszukaj źródeł – jest to trudne, bo przekonania często pochodzą z lat dziecięcych, które nie do końca pamiętamy.
 4. Wskaż sytuacje, w których ograniczające przekonanie się nie sprawdziło. Nazwij swoje odczucia wywołane tymi spostrzeżeniami.
 5. Zastąp ograniczające przekonania wspierającymi, unikając w nich słowa “nie”.

Zmianę przekonań najlepiej zacząć od tych mniejszych, przechodząc do coraz większych – w ten sposób pierwsze sukcesy wzmocnią Twoją pewność siebie nie tylko w tym obszarze życia, ale również w innych, i z większą łatwością przejdziesz do bardziej utrwalonych przekonań.

Afirmacje receptą na ograniczające przekonania?

Afirmacje są elementem naszego wewnętrznego dialogu, krótkimi sformułowaniami przedstawiającymi obraz nas samych lub otoczenia. Za ich pomocą doceniamy coś i akceptujemy jakiś fragment naszej rzeczywistości.

Są odpowiedzią na ograniczające przekonania – przedstawiają przeciwną opinię (obiektywne spojrzenie) w stopniu, w jakim jesteśmy na to gotowi na danym etapie. Nie powinny więc być zbyt kontrastowe w porównaniu z obecnym stanem naszego życia, ani wybiegać znacząco w przyszłość, bo wtedy stałyby się dla nas niewiarygodne.

Afirmacje są przydatne w realizacji celów, wpływają na naszą motywację do podejmowania kolejnych wyzwań i wzmacniają nas na naszej drodze. Aby przynosiły pozytywne skutki, powinny być sformułowane w pierwszej osobie (np. “doceniam dobro, które mnie otacza”, “świadomie korzystam ze swoich zasobów, aby budować szczęśliwe życie”), wyrażone w czasie teraźniejszym (odnosząc się do “tu i teraz”) i mieć pozytywny wydźwięk.

Wsparcie coacha

Kiedy dopiero wyruszasz w podróż ku swoim celom i wizji życia, nie jesteś świadomy swoich przekonań, ale czujesz, że coś powstrzymuje się przed realizacją planu, skorzystaj z pomocy coacha. Coaching polega nie tylko na wyznaczaniu drogi, ale też odkrywaniu Twojego potencjału, który często ukrywa się za niesprzyjającymi przekonaniami. Jeśli chcesz zmienić sposób postrzegania świata na taki, który będzie Cię wspierał w Twoich marzeniach oraz decyzjach, umów się na konsultację 🙂

© Coaching Find Flow - 2024

Część zdjęć wykonana przez Ewelina Galińska i Marta Pańczyk

realizacja: creativeflow.pl