Kompetencje menedżerskie i ich wpływ na rozwój firmy

Jakie kompetencje menedżerskie są kluczowe dla rozwoju firmy? Właściciele przedsiębiorstw zawsze poszukują czynników wpływających na sukces rynkowy. Dopasowane produkty i zaangażowanie w relacje z klientami są istotnymi cechami, które mają odzwierciedlenie w wynikach przedsiębiorstwa, ale ich wystąpienie nie byłoby możliwe, gdyby nie człowiek.

Współczesny menedżer pełni kilka ról… Jest kierownikiem, który koordynuje pracę zespołu. Liderem motywującym do podejmowania kolejnych wyzwań. Patrzenie w przyszłość i planowanie kolejnych projektów sprawia, że możemy go również nazwać strategiem i wizjonerem. Nie zapominajmy, że w ostatnich latach dużo mówi się także o menedżerach wykorzystujących w swojej pracy narzędzia coachingowe…

Zróżnicowanie ról prowadzi do konieczności posiadania zróżnicowanych umiejętności! Które z nich są istotne? Jak coaching może Ci pomóc w rozwinięciu kompetencji menedżerskich? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule!

Kompetencje menedżerskie – być menedżerem w czasach VUCA

Na co dzień mierzymy się z różnymi wyzwaniami, swoimi słabościami i tym, na co nie mamy wpływu. Menedżer również! Odpowiada on za losy całej firmy i pracowników, jednocześnie próbując zminimalizować negatywne skutki zjawiska, które w świecie biznesu nazywamy środowiskiem VUCA. Co oznacza ten skrót?

Zgodnie z pierwotnym znaczeniem, znanym z wojskowej rzeczywistości i okoliczności towarzyszącym podczas wojny, VUCA oznacza:

V (Volatility) – zmienność,

U (Uncertainty) – niepewność,

C (Complexity) – złożoność,

A (Ambiguity) – niejednoznaczność.

Otoczenie zaskakuje nas swoim własnym scenariuszem i szybkością zmian. Trudno jest nam więc przewidzieć przyszłe zdarzenia i konsekwencje decyzji. Dotychczasowe doświadczenia nie dają pewności co do powodzenia projektów, w które się angażujemy, a łańcuch przyczynowo-skutkowy zostaje wielokrotnie przerwany. Ogromna ilość danych docierających do nas każdego dnia i nakładające się sprzeczne informacje, obserwacje czy doświadczenia utrudniają podejmowanie decyzji. Brak jasności w odbieranych z otoczenia bodźcach prowadzi do różnych interpretacji tej samej sytuacji lub zjawiska.

Jednak można do tego podejść w inny sposób! Bob Johansen zaproponował takie rozumienie skrótu VUCA:

  • V (Vision) – wizja,
  • U (Understanding) – zrozumienie,
  • C (Clarity) – jasność,
  • A (Agility) – zwinność.
kompetencje menedżerskie

Według koncepcji VUCA Prime wizja daje spójność i pewność w podejmowaniu decyzji. Menedżer rozumie, że plan może szybko ulegać dezaktualizacji, a kierunek niejednokrotnie okazuje się ważniejszy od sposobu dotarcia do docelowego miejsca. Dlatego ważna jest otwarta komunikacja – podstawa w rozumieniu otaczającego świata i generowaniu sposobów realizacji wizji. Dzięki komunikacji znamy procesy zachodzące na rynku i w firmie, co z kolei oznacza, że menedżer posiada informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Dostosowywanie reguł gry i działań firmy wymaga jednak elastyczności i umiejętności adaptacji.

Kompetencje menedżerskie – co to oznacza?

W swojej karierze zawodowej nabywamy pewne umiejętności, które rzutują na nasz sukces i konkurencyjność firmy, w której pracujemy. Niektóre z nich mają ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku VUCA. Przyjrzyjmy się więc 5 kompetencjom menedżerskim, które warto rozwijać 🙂

Wizjonerstwo

Współczesny menedżer to wizjoner z jasno określonym celem i strategią jego realizacji. Oprócz tego potrafi inspirować innych do zmierzania w tym samym kierunku i motywuje do podejmowania inicjatywy. Czasami musi się wykazać kreatywnością i twórczymi rozwiązaniami.

Poza zdolnościami analitycznymi, które pozwalają menedżerowi kształtować przyszłość firmy oraz analizować jej możliwości i wyniki, powinien on wykazywać się umiejętnością podejmowania decyzji. Nie oznacza to, że każdą decyzję musi podejmować samodzielnie – jeśli brakuje mu wiedzy lub doświadczenia z bardzo szczególnego obszaru lub problemu, korzysta ze wsparcia ekspertów.

Wskazówka: jeśli chcesz rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie w tym obszarze, podczas sesji coachingowej popracuj nad określaniem celów i ogólnej wizji działań dla Twojej firmy. Czy wiesz, jakie kroki zaplanować, aby je zrealizować?

Podejmowanie decyzji

Gotowość do podejmowania decyzji niezależnie od sytuacji i znajomości ich konsekwencji to ważna umiejętność, która wiąże się z koniecznością radzenia sobie ze stresem! Zarządzanie zmianą jest częścią tej kompetencji, która polega nie tylko na reagowaniu na zmiany, ale też ich przewidywaniu, a nawet wywoływaniu!

Warto się jeszcze przyjrzeć umiejętności zarządzania w czasach kryzysu. Obecnie każda sytuacja kryzysowa może się zmieniać bardzo szybko, co jest widoczne m.in. w mediach społecznościowych. Brak reakcji na kryzys wizerunkowy potrafi już na zawsze zmienić postrzeganie marki!

Nieporozumienia potrafią też przysłonić wspólny cel, do którego zmierza cały zespół w firmie. Dlatego ważna jest znajomość narzędzi i technik przydatnych w sytuacji wystąpienia niespodziewanej trudności, aby jak najszybciej rozwiązać konflikt.

Wskazówka: w trakcie sesji coachingowej zastanów się, w jaki sposób podejmujesz decyzje biznesowe i jak możesz obniżyć poziom stresu, który towarzyszy Ci na co dzień.

Kompetencje menedżerskie a delegowanie zadań

Odpowiednie umiejętności zarządzania projektami i sobą w czasie wspierają przeciwdziałanie mniejszej skuteczności zespołu, która moża prowadzić do pracoholizmu lub wypalenia zawodowego. Kluczem jest… sztuka delegowania zadań – zarówno odpowiedzialności, jak i uprawnień. Później pozostaje już tylko monitorowanie ich realizacji.

Pewnie się zastanawiasz, jak delegować zadania w środowisku zróżnicowanym kulturowo? Kompetencje międzykulturowe, czyli znajomość różnic kulturowych, prowadzą do globalnego sposobu myślenia, a tym samym umiejętności różnorodnego planowania zadań w pracy i dostosowywania stylu zarządzania do warunków kulturowych.

Wskazówka: jeśli zauważyłeś, że Twój zespół staje się mniej efektywny, podczas sesji coachingowej zastanów się, w jaki sposób delegować zadania, aby pracownicy znów z zaangażowaniem realizowali stawiane przed nimi cele i wyzwania.

kompetencje menedżerskie

Komunikacja

Zarządzanie zespołem nie byłoby możliwe bez umiejętności komunikacyjnych! Wśród nich możemy wymienić przekazywanie informacji (ważna jest nie tylko treść, ale też dopasowanie sposobu komunikacji do rozmówcy), aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej (informowanie o postępach w realizacji założonego celu, omawianie sukcesów i porażek, bieżące wsparcie) oraz wymienione wcześniej rozwiązywanie konfliktów.

Rozwijaj też swoją empatię i inteligencję emocjonalną. Poznawaj potrzeby pracowników i klientów oraz staraj się zrozumieć ich reakcje i sposoby postępowania, nie zapominając o zachowaniu asertywnej postawy.

Zarządzanie zespołem jest utrudnione, kiedy pracujecie zdalnie. Umiejętności komunikacyjne wspierają wtedy efektywność osobistą i całego zespołu, bo dzięki nim menedżer z sukcesem motywuje pracowników do dalszej pracy i buduje zaangażowanie w powierzone zadania.

Wskazówka: podczas sesji coachingowej możesz rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz poznać narzędzia, dzięki którym nauczysz się zachowywać równowagę między empatią a asertywnością.

kompetencje menedżerskie

Samoświadomość

Nie zapominajmy o budowaniu samoświadomości i autorefleksji, które są pierwszym krokiem do rozpoznania mocnych stron Twojego sposobu pracy oraz tego, co się sprawdza, a co nie. Znajomość swoich prywatnych celów, wizji, zasad czy schematów postępowania daje podstawę do kierowania zespołem i budowania zaangażowania. Dzięki autorefleksji wiesz, które obszary warto wzmacniać, i jak usprawnić te, które nie przynoszą oczekiwanych przez Ciebie rezultatów 🙂

Wskazówka: jeśli chcesz odkryć swoje talenty i je wzmocnić, aby być jeszcze lepszym menedżerem, w trakcie sesji coachingowej znajdź schematy, według których współpracujesz z zespołem, i zastanów się, które z nich warto rozwinąć lub ulepszyć.

A jeśli nie posiadam wymienionych kompetencji menedżerskich?

Każdą umiejętność można rozwinąć! Czasami będzie to wymagało większej ilości czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego poziomu rozwinięcia kompetencji, ale nie oznacza to, że rola menedżera nie jest dla Ciebie! Może masz inne talenty, które w środowisku VUCA będą przydatne? Wróć do wskazówek zawartych w tym artykule i skorzystaj z coachingu i pomocy coacha, który przeprowadzi Cię przez proces odkrywania w sobie skutecznego menedżera 🙂

© Coaching Find Flow - 2024

Część zdjęć wykonana przez Ewelina Galińska i Marta Pańczyk

realizacja: creativeflow.pl